Ponúkame služby vysokej kvality pri vzdelávaní adeptov v oblasti zvárania a snažíme sa zabezpečiť tak maximálnu spokojnosť našich zákazníkov. Chceme byť úspešnou, prosperujúcou firmou a prostredníctvom neustáleho zlepšovania ponuky a skvalitňovania služieb dosiahnuť vedúce postavenie na trhu.

Fotogaléria

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 


KVALITA

Zváračská škola 089 na základe certifikačného auditu spĺňa požiadavky systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000.
Cieľom všetkých činností realizovaných v rámci systému kvality je dať zákazníkovi také záruky, že všetky služby, ktoré ponúkame v rámci našej činnosti budú spĺňať všetky špecifikované požiadavky.
Politika kvality >>

 

certifikat1 certifikat2