Ponúkame služby vysokej kvality pri vzdelávaní adeptov v oblasti zvárania a snažíme sa zabezpečiť tak maximálnu spokojnosť našich zákazníkov. Chceme byť úspešnou, prosperujúcou firmou a prostredníctvom neustáleho zlepšovania ponuky a skvalitňovania služieb dosiahnuť vedúce postavenie na trhu.

Vybavenie

Spoločnosť Zváračská škola 089 sleduje a zavádza do praxe modernú technológiu pri zváraní.

 

Prehľad zváracej techniky - zoznamy strojov a zariadení pre zváranie plastov a kovov


24369950-zoznam-kovy 24369962-zoznam-plasty

 

 

 


KVALITA

Zváračská škola 089 na základe certifikačného auditu spĺňa požiadavky systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000.
Cieľom všetkých činností realizovaných v rámci systému kvality je dať zákazníkovi také záruky, že všetky služby, ktoré ponúkame v rámci našej činnosti budú spĺňať všetky špecifikované požiadavky.
Politika kvality >>

 

certifikat1 certifikat2